0
Dkna Abza ^-^"Sesungguhnya orang-orang mu'min,  orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin (1), siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah (2), hari kemudian dan beramal soleh (3), mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati."


Nota :   (1) Shabiin ialah orang-orang yang mengikut syariat Nabi-nabi zaman dahulu atau orang-orang yang menyembah bintang atau yang            menyembah dewa-dewa.

            (2) Orang-orang mu'min begitu pula orang Yahudi, Nasrani dan Shabiin yang beriman kepada Allah termasuk beriman kepada           Muhammad s.a.w., percaya kepada hari akhirat dan mengerjakan amalan yang soleh, mereka mendapat pahala dari Allah.

            (3) Ialah perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh Agama Islam, baik yang berhubungan dengan ibadah atau tidak.


~ Al-Qur'an Surah Al Baqarah : ayat 62 ~


Info : Perkisa

Post a Comment

 
Top