0

ﻪﺘﺎﻜﺮﺒﻮ ﷲﺍﺔﻤﺤﺭﻮﻡﻜﻴﻠﻋ ﻢﻼﺴﻠﺍ / Salam Sejahtera

" Alangkah buruknya (perbuatan) mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, kerana dengki bahwa Allah menurunkan kurniaNya (1) kepada siapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya. Kerana itu mereka mendapat murka sesudah (mendapat) kemurkaan (2). Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan.


Nota: (1) Maksudnya: Allah menurunkan wahyu kenabian kepada Muhammad s.a.w.
          (2) Maksudnya: mereka mendapat kemurkaan yang berlipat ganda iaitu kemurkaan kerana tidak beriman kepada Muhammad s.a.w.  dan kemurkaan yang disebabkan perbuatan mereka dahulu, iaitu membunuh nabi, mendustakannya, merobah-robah isi Taurat dan sebagainya.


~ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : ayat 90 ~


Post a Comment

 
Top