0

ﻪﺘﺎﻜﺮﺒﻮ ﷲﺍﺔﻤﺤﺭﻮﻡﻜﻴﻠﻋ ﻢﻼﺴﻠﺍ / Salam Sejahtera


" Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran (mukjizat), kemudian kamu jadikan anak sapi (sebagai sembahan) sesudah (kepergiannya (1),) dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim."

Nota: (1) Maksudnya kepergian Musa a.s. ke Bukit Thur yang terletak di Sinai, sesudah didatangkan kepadanya mukjizat-mukjizat

~ Al-Qur'an Surah Al Baqarah : ayat 92 ~Post a Comment

 
Top